Vrijdag 5 april -> Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging  Algemene Leden Vergadering  M.C. Promotie  Vrijdag 5 april 2024, aanvang 20:00 uur in het Zaens Brandweer museum te Westzaan.   AGENDA Opening Mededelingen Ingekomen stukken Notulen Jaarverslag secretaris * Jaarverslag penningmeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pauze Verslag kascommissie Verkiezing kascommissie Verkiezing bestuursleden **