M.C. PROMOTIE REHABILITEERT ERELEDEN

Waarschijnlijk is het nog niet eerder in de Nederlandse clubgeschiedenis voorgekomen dat een club al haar ereleden royeerde. Na tientallen jaren trouwe dienst en inzet voor de motorsport royeerde die club haar ereleden. Onze club, M.C. Promotie, heeft zich het lot van deze ereleden aangetrokken.  Zij verdienen alle respect en waardering voor hun grote verdiensten voor de motorsport in het algemeen. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden besloten, alle geroyeerde ereleden eerherstel te verlenen en hen tot erelid van M.C. Promotie te benoemen. Een unieke en sympathieke actie die waarschijnlijk nog niet eerder in de Nederlandse clubgeschiedenis is vertoond.

 

Huldiging Ereleden