ALGEMENE LEDENVERGADERING M.C. PROMOTIE

 

VRIJDAG 1 APRIL 2022, AANVANG 20.00 UUR

Vanaf 19.30 uur is het clubgebouw open.  Gratis hapjes en 3 consumptiemunten voor een drankje.

Clubhuis De Saen, Weefhuispad 5 in Zaandijk (achter de beeldentuin aan de Lagedijk).  Na de vergadering is er nog volop tijd voor de normale clubavond

 

AGENDA

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2018
 5. Jaarverslag secretaris 2019, 2020 en 2021*
 6. Jaarverslag penningmeester 2019, 2020, 2021
 7. Verslag kascommissie over 2019, 2020 en 2021

Pauze

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Verkiezing bestuursleden **
 3. Jaarverslag toer 2019, 2020 en 2021
 4. Toerprogramma (toercompetities)
 5. Ontwikkelingen binnen de KNMV en het LOOT
 6. Onderhoud clubgebouw De Saen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering

 

Voor de zgn. onderliggende stukken:

Klik met de muis op het jaartal en dan ziet U de jaarverslagen van de secretaris

2019          2020          2021

en zo ook hieronder de jaarverslagen over onze toerritten

2019          2020          2021

De financiële verslagen liggen tijdens de ALV ter inzage.

 

**    Het bestuur stelt Arie v.d. Berge voor als bestuurskandidaat en verzoekt de vergadering Arie in de functie van algemeen bestuurslid te benoemen.

Uitnodiging A.L.V. MC Promotie