Uitnodiging

 Algemene Leden Vergadering  M.C. Promotie

 Vrijdag 5 april 2024, aanvang 20:00 uur

in het Zaens Brandweer museum te Westzaan.


 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen
 5. Jaarverslag secretaris *
 6. Jaarverslag penningmeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pauze
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Verkiezing bestuursleden **
 10. Jaarverslag toer *
 11. Toerprogramma (toercompetities)
 12. Clubhuis
 13. Aansluiting (“erkenning”) K.N.M.V.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting vergadering

*      De notulen van de ALV over 2022 alsmede de jaarverslagen van de secretaris en de toer over 2023 zijn hier onder op te halen en, indien gewenst, geschikt om te printen.

 **     Het bestuur stelt Caston Kroon voor als bestuurslid en verzoekt de vergadering Caston in de functie van algemeen bestuurslid te benoemen.
Karin v.d. Berge is aftredend en herkiesbaar als secretaris
Edwin Riet is aftredend en herkiesbaar als penningmeester
Jan Valk is aftredend en herkiesbaar als voorzitter.

Het adres is Kerkbuurt 17 b 1551 AB in Westzaan. Het is vooraan in Westzaan en je kan je auto parkeren bij de COOP supermarkt.


Jaarverslag Secretaris

Jaarverslag Toeren

Notulen ALV, gehouden 7 april 2023

 

Vrijdag 5 april -> Algemene Leden Vergadering