Onze club heeft een geweldige club van honderd. De club van honderd bestaat uit enthousiaste motorrijders en mensen die het motorrijden een warm hart toe dragen. Zij steunen de club jaarlijks met een extra bijdrage. De club van 100 stelt M.C. Promotie in staat dingen te doen waar zij anders niet aan toe komt. Met dingen bedoelen we dan extra activiteiten om de leden sterker aan de club te binden of  zaken waarmee de club zich beter kan presenteren. Allemaal met het doel de club sterker te maken en meer motorrijders aan de club te binden.

Wie onze activiteiten bezoekt, heeft kunnen ervaren dat alles goed verzorgd is en dat de club op een aantal terreinen over een professionele uitrusting beschikt. De club van100 kan ook andere activiteiten ondersteunen, zoals het uitnodigen van bijzondere sprekers. Zo zijn er vele mogelijkheden om onze club Promotie financieel een steun in de rug te geven. De komende tijd wil de club zich meer richten op het promoten van de club. De club heeft daar promotiemateriaal, o.a. banners en stickers, voor nodig.  Mede dankzij de leden van de club van 100 zal ook deze wens gerealiseerd kunnen worden.

De club van 100 bestaat uit mensen die M.C. Promotie jaarlijks met € 50,- of € 100,- extra ondersteunen. Als tegenprestatie biedt de club hen voor  1 of 2 personen gratis een gourmetavond aan.  Als u interesse heeft voor de Club van 100 kunt u zich voor meer informatie wenden tot 1 van de bestuursleden van M.C. Promotie.

Als u lid van de Club van 100 wil worden, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 03 RABO 0394 9346 28  t.n.v. M.C. Promotie onder vermelding: Club van 100.

Het bestuur van M.C. Promotie