Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht. Vanuit de nieuwe privacywetgeving is het bestuur van M.C.  Promotie verplicht je te informeren over de gegevens die we van jou bijhouden, het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt en wie toegang heeft tot deze gegevens. Hieronder vinden jullie deze informatie.

Ter verduidelijking, het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Algemeen bestuurslid

Naast de bestuursleden kent de vereniging ook zgn. bestuursmedewerk(st)ers die, op basis van een gedelegeerde bevoegdheid, taken kunnen hebben die inzage vereisen in het ledenbestand zoals naam, adres en telefoonnummer *).

 Gegeven Doel Toegankelijk voor
Naam Communicatie gerelateerd aan de kernactiviteiten van M.C. Promotie Leden en bestuur
Adres Communicatie gerelateerd aan de kernactiviteiten van M.C. Promotie Bestuur
Geboortedatum Mogelijke leeftijdsreductie kosten lidmaatschap Bestuur
E-mailadres(sen) Algemene correspondentie vanuit het bestuur en toer informatie Bestuur en toer commissaris
Telefoonnummer regulier Directe communicatie vanuit het bestuur

Onderlinge communicatie tussen leden

Bestuur en leden
Telefoonnummer extra Directe communicatie vanuit het bestuur Bestuur
Ingangsdatum(s) lidmaatschap Jubilea Bestuur
Einddatum(s) lidmaatschap Jubilea Bestuur
Bankrekeningnummer **) Contributieheffing Penningmeester

 

Het bestuur van M.C. Promotie zal op grond van de nieuwe wetgeving de bovenstaande gegevens niet aan derden verstrekken.

Het bestuur van M.C. Promotie is tevens verplicht je te informeren over de bewaartermijn van de bovenstaande gegevens.

  • Na beëindiging van jouw actieve relatie met M.C. Promotie en afronding van de daaruit voortvloeiende verplichtingen zullen de bovenstaande gegevens behouden blijven in de administratie van M.C. Promotie. Uitsluitend het bestuur zal dan nog toegang hebben tot deze gegevens zodat het bestuur jou kan benaderen bij bijzondere gebeurtenissen.
  • Alleen op jouw nadrukkelijk verzoek zullen deze gegevens worden verwijderd uit de administratie van M.C. Promotie.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur M.C. Promotie

 

*) Daarbij kun je denken aan zaken als het zenden van bloemen aan langdurig zieken maar ook aan vragen over deelname aan clubaktiviteiten en wat er verder zoal voor kan komen.
**) Het bankrekeningnummer wordt niet bijgehouden als onderdeel van de administratie van M.C. Promotie maar  is, ten gevolge van de verplichte bewaartermijn van bankafschriften, gedurende 7 jaar na laatste gebruik wel bekend bij het bestuur.